среда, 27 апреля 2016 г.

Wprawdzie głazy sztachetki te pochodzą z różnych czasów i powstały w odmienny sposób bywają do siebie bardzo podobne, tak że nieraz mało biegłym okiem z trudem je odróżnić.

Chociaż głazy ogrodzenie te są z odmiennych epok i powstały w odmienny sposób bywają do siebie bardzo podobne, tak iż czasem mało wprawnym okiem z trudem je rozróżnić.

Własną karierę w ogrodzeniach zawdzięczają naturalnym maściom, banalnej obróbce oraz względnie niskiej cenie. Występują w wielu terenach Polski – piaskowiec najprościej odnaleźć w Górach Świętokrzyskich, Karpatach a także Dolnym Śląsku, wapienie – na Lubelszczyźnie, Wyżynie Krakowsko -Częstochowskiej i również w Górach Świętokrzyskich. Ten towar ogrodzeniowy pozyskuje się metodą odkrywkową w kamieniołomach, po czym sieka bądź od razu ociosuje, stawia na mocnych paletach, oplątuje drucianą siatką i przekazuje do miejsca budowy ogrodzenia z plastiku na plot i bramkę ze sztachetek. Wykorzystywany na ogrodzenia piaskowiec to nic innego jak związany lepiszczem piasek, jakiego ziarna nie przekraczają 2mm średnicy. Podczas gdy spoiwem jest np. krzemionka, zwiemy go krzemionkowym (kwarcyt), kiedy związki wapnia -wapiennym. Prócz bazy zlepiających występują tam także inne domieszki, np. związki żelaza. Dzięki nim modyfikuje się zabarwienie skał na ogrodzenia plastikowe z Bierutowa na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa, przybierają one wtedy wielorakie odcienie czerwieni, brązu a także zieleni. W przyrodzie złożone są w warstwy o różnorodnej grubości, sięgającej nawet kilkudziesięciu metrów. Z tak pokaźnych złóż kroi się najogromniejsze bloki, wykorzystywane dalej np. w rzeźbiarstwie. Uzyskane kamienie można również siekać na sześciany o symetrycznych zarysach, wykorzystywane dalej w budownictwie (także na ogrodzenia). Wolno także je rozdzielać przy asyście specjalistycznych klinów i dłut na małe, nieregularnych konturów odłamki. Służą do układania powierzchni ścieżek oraz konstrukcji murków ogrodzeniowych.

Na nowoczesne sztachetki z PCV używa się także wapienie - skały osadowe, powstałe z zebranych na dnie mórz i jezior pozostałości organizmów żywych, najczęściej muszli małż i ślimaków.

Przeważnie są w większym stopniu miękkie aniżeli piaskowce, a dzięki temu łatwiejsze w obróbce, lecz dodatkowo mniej wytrzymałe. Wapienie pochodzące z archaicznych epok geologicznych są twardsze, można je nawet polerować promowane na plotki z Winylu na ogrodzenie i bramę ze sztachetek. Nadają się jednak głównie do wykorzystywania w środku budynku, albowiem poddawane działaniu warunków atmosferycznych prędko tracą połysk. Wapienie wolno zastosować do konstrukcji murków ogrodzeniowych, na ścieżki i dojazdy, do aranżacji skwerów skalnych. Na Lubelszczyźnie używa się ich również do budowy domów. Na nawierzchnie ścieżek ogrodowych najodpowiedniej nadają się piaskowce krzemionkowe, albowiem są odporniejsze na szlifowanie niż np. Wapienie.

W zależności od stylu ogrodu i własnych zamiłowań forma kamiennych płyt może być różny – od łamanych, nierównych, aż po pionowo przyciętych prostokątów czy też kwadratów. Murki a także balustrady PVC na ogrodzenie i bramkę sztachetowa tworzy się z skał różnorodnego układu, ułożonych na kamiennym ewentualnie betonowym fundamencie. Jeśli płot powstaje z odłamków o nietypowych zarysach, wypada je adekwatnie łączyć tzn. tak, ażeby postać każdego następnego scalał się z poprzedzającym. Żeby takie ogrodzenie było solidne jego grubość powinna równać się 50-70 cm. Większe przerwy w środku można dopełniać zaprawą cementową oraz gruzem. Ogrodzenia z plastyku z bloczków kamiennych o skróconych równych bokach muruje się równie jak z cegły lub pustaków. Piaskowce i wapienie możemy wykorzystać też do konstrukcji schodów, kominków ogrodowych i pozostałych komponentów tzw. miniaturowej architektury. Piaskowce wykorzystywane do budowy ogrodzenia należą do kamieni mało odpornych na działanie elementów atmosferycznych. Pod wpływem wody, słońca oraz ujemnych temperatur prędko niszczeją a także nabierają ciemnego koloru. Łatwo przerastają też mchem i wodorostami. Można to uniemożliwić pokrywając nawierzchnię ogrodzenia Poznań lub rzeźb specjalistycznymi impregnatami. Nie próbujmy skrobać zanieczyszczeń z nawierzchni ogrodzenia Poznań ostrymi narzędziami np. drucianą szczotką, bowiem na kamieniu mogą zostać mocne rysy. Sprofilowane jednostki zmywają kamień ogrodzeniowy tzw. piaskarkami. Jeśli nie mamy możliwości automatycznego oczyszczania ogrodzenia z piaskowca spróbujmy umyć go wodą z detergentem przy pomocy szczotki ryżowej. Jeżeli jednak pożądamy, żeby kamienie na ogrodzeniu prędko wyglądały na stare, nie możemy ich niczym zabezpieczać ani czyścić.

Комментариев нет:

Отправить комментарий